…foto a video:

Laserové skenování a analýza objektu

Autonomní robotický zdící systém: Laserové skenování, analýza objektu a porovnání projektu s realitou
  

DEKMATIC - Robotický zdicí systém v M1:1

Autonomní robotický zdící systém: Robotické zdění demostrátoru v měřítku 1:1
  

Doladění technologie robotického zdění

Ověření technologie robotického zdění v laboratoři DEK Atelier
  

Kontrola funkčnosti prototypu v měřítku 1:1

Autonomní robotický zdící systém: kontrola funkčnosti prototypu v měřítku 1:1
  

Kontrola funkčnosti koncového zařízení pro robotické zdění

Autonomní robotický zdící systém: zkouška koncového zařízení pro robotické zdění
  

Kontrola funkčnosti prototypu v měřítku 1:3

Autonomní robotický zdící systém: zkouška zdění na vazbu bez vycentrování a s vycentrováním. Zkoušky robotického nanášení malty pomocí dávkovače malty, PUR lepidla a namáčením.
  

SW pro robotické zdění

Během projektu byl vyvinut speciální SW, který obsahuje konvertor mezi prostředím BIM přes formát IFC 4.0 do rozhrání průmyslových robotů. SW provádí výpočet jednotlivých stavebních zdících prvků, rozvržení ořezů a otvorů, optimální umístění robotické ruky.
  

Robotické dláždění

Provádění dlažeb za pomocí robotického systému KUKA
  

Robotická pila

Úprava velikosti zdících prvků za pomoci robotické pily (3D modelování objektů ořezů, výměna koncových nástrojů, procesy depaletizace a přemístění prvků na určenou pozici).
  

Modelování prvků z betonu: Podstavec pro lampu

Návrh a vizualizace obrazů v simulačním SW Rhino 6.0, simulace a animace výrobního procesu v Grasshopper, modelování a programování robotických pohybů (Grasshopper + KUKA|prc), výroba bednění z polystyrenu metodou RHWC, proces realizace bednění, jeho opracování a následná betonáž.
  

Malířský robot a zpracování obrazů

Návrh a vizualizace obrazů v simulačním SW Rhino 6.0, vektorizace a optimalizace pohybů rýsovací hlavy, modelování a programování robotických pohybů (Grasshopper + KUKA|prc), výroba velkoplošných obrazů, finální zpracování a rámování.
  

Modelování architektonických prvků z betonu

Modelování a výroba složitých architektonických prvků z betonu při použití industriálních robotů.
  

Inovovaná laboratorní infrastruktura pro doktorský studijní program

Dovybavení laboratoře pro robotizaci dokončovacích prací. Vývoj a výroba pracovního nástroje a vakuové přísavky pro zednické práce. Pracovní nástroj (grip) zajistí technologické procesy zdění: depaletizace – odebrání kusového prvku včetně zdícího prvku z místa dodávky a následné vycentrování cihly bude na překládacím stolu; zachycení, přemístění zdícího prvku v prostoru; usazení kusového prvku včetně zdícího prvku na přesnou pozici v konstrukci; nanášení malty/lepidla na zdící prvek; úprava tvaru a velikosti prvků přesným dělením.
  

Vybavení laboratoře pro robotizaci stavebních procesů

Montáž robota, instalace bezpečnostních prvků (lékárnička, přemístitelný hasičský přistroj, pokyny a informační tabule), montáž elektroinstalačních krabic a rozvaděčů včetně Beckhoff modulů, instalace skladovacích regálů a skříní, umístění dílenského stolu, stolní vrtačky a dalších podpůrných přístrojů a nástrojů.
  

Den otevřených dveří 25.-26.01.2019

Poznejte, jak stavárna dýchá. Zjistěte, co se skrývá pod stavařinou, architekturou a geodézií. Společně se podíváme do laboratoří, posedíme v posluchárně a popovídáme si se studenty a učiteli. Podáte si ruku s robotickým dělníkem, uvidíte studio membránové architektury.
  

Den otevřených dveří 23.-24.11.2018

Po oba dny jsme pro Vás připravili program, který Vás provede od přijímaček po studium a výzkum. Na prezentacích zjistíte, které obory se na naší fakultě vyučují, jaký z nich si vybrat a jak se na přijímačky připravit. Podáte si ruku s robotickým dělníkem nebo zažijete na vlastní oči, jak vypadá požární experiment.
  

Modelování průmyslového robotického zdicího systému

Projekt bude věnován návrhu funkčního modelu zdícího robota. Výstupem projektu by měl být průmyslový robot, který bude schopen technicky zrealizovat kompletní proces zdění. Systém bude vytvořen ve zmenšeném měřítku a bude schopen vyzdít oblast objektu. Robotický systém zdění za pomocí speciálního vyvinutého software dokáže zkonvertovat potřebná data matematického modelu z prostředí BIM do formátu průmyslových robotů KUKA KRC4 a provést optimální návrh pohybů robotické ruky.
  

Školení Beckhoff

Programování a diagnostika ve TwinCAT 3 dle IEC 61131-3. MPrincip zpracování realtimového řízení. PLC programování.
  

Různé robotické pokusy

Zpracování vstupních a výstupních signálů, montáž bezpečnostních prvků. Tvorba vakua a ovládání ventilů. Instalace senzorů (ultrazvuk a laser). Pokusy: zdění, kreslení, zpracování vektorových obrázků a matematických křivek.
  

Školení průmyslových robotů KUKA 2.0

V roce 2017 jeden člen týmu absolvoval další školení v programování průmyslových robotů KUKA v prostředí KRC4: Programování robota 2.
  

Funkční model malířského robota

Grantová práce byla věnována návrhu funkčního modelu malířského robota. Výstupem projektu byl robot, vytvořeny ve zmenšeném měřítku, který bul schopen za pomocí ovládací jednotky a speciálních počítačových programů vymalovat malou oblast zdi bílou barvou. Během projektu bylo vyvinuto: funkční robotická tryska na barvu, pohyblivá část.
  

Robot KUKA Agilus

V roce 2016 jsme pořídili z několika různých zdrojů financování našeho miláčka KUKA Agilus KR10 R1100 sixx. Laboratoř se umísťuje v prostorách Fakulty stavební, ČVUT v Praze v místnosti B584.
  

Školení průmyslových robotů KUKA

V roce 2016 došlo k výraznému posunu naše vize budoucností stavebních robotů a byla navázana spolupráce s předním výrobcem průmyslových robotů KUKA. Ve stejném roce dva členy týmu absolvovali základní školení programování průmyslových robotů KUKA v prostředí KRC4.
  

Stavební robot LEGO

Historie laboratoře začíná až v roce 2010, kdy na Katedře technologie staveb, Fakulta stavební, ČVUT v Praze se zrodil nápad vytvořit stavebního robota pro těžké a náročné práce. První stavební robot byl sestaven ze stavebnice LEGO MindStorm a dokázal z kostek LEGO vyzdít malý kousek zdi na vazbu.
  ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb
B482 - Laboratoř pro robotizaci stavebních procesů
Kontakt: vyacheslav.usmanov@fsv.cvut.cz

Copyright © Praha 2023