Zapiš si nový volitelný předmět: 122XSUP - Strojové učení a umělá inteligence v prostředí Python…předmět vyučuje:

Vědecko-výzkumný pracovník
Odborný asistent
Programátor průmyslových robotů
Ing. Vjačeslav Usmanov, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb, B482
Telefon (fakultní): (+420) 224 35 3981
E-mail: vyacheslav.usmanov@fsv.cvut.cz
www: web katedry K122

…rozvrh předmětu:

Výuka v ZS2023: Pondělí, od 16hod v B583

…osnova předmětu:

1. Základy Python. Datové typy, proměnné, operátory a operandy. Chyby a ladění.

2. Python: funkce, soubory, parametry. List, Tuple, Set, Dictionary. Logické operátory.

3. Python: podmínky, iterace a smyčky. Mutability a Aliasing. Řazení.

4. Analýza dat pomocí Python. Knihovny Python: NymPy a Pandas. CSV soubory.

5. Co je Data Science? Metodologie Data Science. Sběr a zpracování dat v Python.

6. Nástroje pro Data Science. Notebook Jupyter, GitHub, VSCode (IDE), Hadoop.

7. Databáze a SQL pro Data Science v Python. MySQL a phpMyAdmin.

8. Vizualizace dat v Python (Matplotlib, Seaborn a Folium).

9. Strojové učení v Python. Machine Learning, Supervised vs Unsupervised.

10. Strojové učení: Lineární a Logistic regrese, Ridge regrese.

11. Strojové učení: Klasifikace, Clustering a Retrieval. Rozhodovací stromy.

12. Strojové učení: Algoritmus k-Nearest Neighbors (kNN) v Python. Support Vector Machine. Multiclass Prediction.

13. Umělá inteligence (AI) v Python. Deep Learning v TensorFlow. Neuronové sítě v Keras a PyTorch. Počítačové vidění a zpracování obrazu.

…bílá kniha:

122XSUP - Strojové učení a umělá inteligence v prostředí Python

…profesionální certifikáty vyučujícího:ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb
B482 - Laboratoř pro robotizaci stavebních procesů
Kontakt: vyacheslav.usmanov@fsv.cvut.cz

Copyright © Praha 2024