TH04010329 - Autonomní robotický stavební systém (TAČR - Technologická agentura České republiky)


Hlavní vývojový diagram a harmonogram projektu: Interaktivní harmonogram projektu :


Identifikační číslo výstupu/výsledku: TH04010329-V11

Název výstupu/výsledku: SW pro robotické malby

Druh výstupu/výsledku: R - Software

Termín dosažení výstupu/výsledku: 5 / 2020

Během projektu bude vyvinuté speciální SW, které bude obsahovat konvertor mezi prostředím BIM přes formát IFC 4.0 do rozhrání průmyslových robotů. SW také bude obsahovat výpočet a optimální rozvržení nanášení malby nebo grafiky na stavební objekty – stěny, příčky, strop. Nanášení barvy se bude provádět robotickým způsobem. Použité materiály pro malbu budou standardně využívané u stavebních dokončovacích prací. SW zajistí optimální výpočet spotřeby barvy, času nanášení malby v několika vrstvách.

Manuál ke stažení: Příručka ARMS (SW "Robotické malby") ve formátu PDF :

Videoprezentace: Video ukázka SW ARMS:

Licence: Licenční podmínky :

SW pro Robotické malby: Aplikace ARMS :

Pozn.: Správce hesel je Ing. Vjačeslav Usmanov, Ph.D.


Identifikační číslo výstupu/výsledku: TH04010329-V9

Název výstupu/výsledku: SW pro aditivní stavební výrobu

Druh výstupu/výsledku: R - Software

Termín dosažení výstupu/výsledku: 4 / 2020

Během projektu bude vyvinuté speciální SW, které bude obsahovat konvertor mezi prostředím BIM přes formát IFC 4.0 do rozhrání průmyslových robotů. SW také bude obsahovat výpočet a optimální rozvržení nanášení hmoty pro 3D tisk stavebních objektů (nosné a nenosné stěny). Stavební 3D tisk se bude provádět robotickým způsobem. SW zajistí optimální výpočet pohybu tiskací hlavy, času nanášení hmoty v několika vrstvách a optimální umístění robotické ruky.

Manuál ke stažení: Příručka AR3DS (SW "Aditivní stavební výroba") ve formátu PDF :

Videoprezentace: Video ukázka SW AR3DS:

Licence: Licenční podmínky :

SW pro aditivní stavební výrobu: Aplikace AR3DS :

Pozn.: Správce hesel je Ing. Vjačeslav Usmanov, Ph.D.


Identifikační číslo výstupu/výsledku: TH04010329-V10

Název výstupu/výsledku: SW pro robotické zdění

Druh výstupu/výsledku: R - Software

Termín dosažení výstupu/výsledku: 12 / 2019

Během projektu bude vyvinuté speciální SW, které bude obsahovat konvertor mezi prostředím BIM přes formát IFC 4.0 do rozhrání průmyslových robotů. SW také bude obsahovat výpočet a optimální rozvržení jednotlivých stavebních zdících prvků v jednotném stavebním objektu včetně vazeb, napojení příček na nosné stěny, rozvržení ořezů, výpočet otvorů, optimální umístění robotické ruky. Dosažením tohoto výstupu bude zaručeno zrychlení výstavby a zmenšení mezních nákladů v oblasti projektového řízení.

Manuál ke stažení: Příručka ARSS (SW "Robotické zdění") ve formátu PDF :

Videoprezentace: Video ukázka SW ARSS:

Licence: Licenční podmínky :

SW pro robotické zdění: Aplikace ARSS :

Pozn.: Správce hesel je Ing. Vjačeslav Usmanov, Ph.D.ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb
B482 - Laboratoř pro robotizaci stavebních procesů
Kontakt: vyacheslav.usmanov@fsv.cvut.cz

Copyright © Praha 2020