TH04010329 - Autonomní robotický stavební systém (TAČR - Technologická agentura České republiky)


Hlavní vývojový diagram a harmonogram projektu: Interaktivní harmonogram projektu :


Identifikační číslo výstupu/výsledku: TH04010329-V8

Název výstupu/výsledku: Robotická autonomní stavební výroba nosných a nenosných stěn

Druh výstupu/výsledku: Zpolop - Poloprovoz

Termín dosažení výstupu/výsledku: 12 / 2021

Během projektu byl zpracován výsledek poloprovoz „Robotická autonomní stavební výroba nosných a nenosných stěn“ (aditivní výroba a robotické zdění) a bylo provedeno ověření výsledků výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny týmem. Bylo provedeno ověření funkčnosti navrhnutého unikátního systému v měřítku 1:1, zjištěny vlastnosti, činnosti, poruchovost a další sledované parametry pro uvedení nového systému do provozu k maximálnímu výkonu. Po ověření poloprovozu byla zpracována technická dokumentace.

Technická zpráva k výsledku: Stahnout ve formátu PDF :

Foto/Video prezentace: Ověřená technologie stavebního 3D tisku:

Foto/Video prezentace: Ověřená technologie robotického zdění:

Protokol o dosažení výsledku: Stáhnout ve formátu PDF :

Pozn.: Správce hesel je Ing. Vjačeslav Usmanov, Ph.D.


Identifikační číslo výstupu/výsledku: TH04010329-V6

Název výstupu/výsledku: Technologie stavebního 3D tisku

Druh výstupu/výsledku: Ztech - Ověřená technologie

Termín dosažení výstupu/výsledku: 10 / 2021

Během projektu byla vyvinutá nová unikátní „Technologie stavebního 3D tisku“. Technologie obsahuje opakovatelný sled činností, který vede ke zpracování výsledku stavební aditivní výroby: projektová dokumentace BIM, konvertor do prostředí robotů, stavební aditivní výroba, kontrola stavebního díla. Funkčnost a použitelnost technologie byla ověřena na skutečném stavebním objektu. Po ověření technologie byla zpracována technická dokumentace.

Technická zpráva k výsledku: Stahnout ve formátu PDF :

Foto/Video prezentace: Ověřená technologie stavebního 3D tisku:

Protokol o dosažení výsledku: Stáhnout ve formátu PDF :

Pozn.: Správce hesel je Ing. Vjačeslav Usmanov, Ph.D.


Identifikační číslo výstupu/výsledku: TH04010329-V7

Název výstupu/výsledku: Technologie robotického zdění

Druh výstupu/výsledku: Ztech - Ověřená technologie

Termín dosažení výstupu/výsledku: 10 / 2021

Během projektu byla vyvinutá nová unikátní „Technologie robotického zdění“. Technologie obsahuje opakovatelný sled činností, který vede ke zpracování výsledku stavební výroby – zděného objektu: projektová dokumentace BIM, konvertor do prostředí robotů, stavební zdící systém, kontrola stavebního díla. Funkčnost a použitelnost technologie byla ověřena na skutečném stavebním objektu. Po ověření technologie byla zpracována technická dokumentace.

Technická zpráva k výsledku: Stahnout ve formátu PDF :

Foto/Video prezentace: Ověřená technologie robotického zdění:

Protokol o dosažení výsledku: Stáhnout ve formátu PDF :

Pozn.: Správce hesel je Ing. Vjačeslav Usmanov, Ph.D.


Identifikační číslo výstupu/výsledku: TH04010329-V1

Název výstupu/výsledku: Autonomní robotický zdící systém

Druh výstupu/výsledku: Fuzit - Užitný vzor

Termín dosažení výstupu/výsledku: 06 / 2021

Na základě vynálezu byl zpracován užitný vzor pro nové průmyslově využitelné technické řešení Autonomního robotického zdícího systému. Užitný vzor obsahuje podrobný popis prvků systému včetně výkresové dokumentace pro další části: koncové zařízení (grip) pro procesy depalitace, nanášení malty a zdění; systém kontrolních a řídících čidel; SW součást systému. Užitný vzor poslouží pro ochranu duševního vlastnictví výsledků projektu s cílem zajistit výnosy v dlouhodobém hledisku.

UŽITNÝ VZOR: Robotický zdicí systém č. 35216: Stahnout ve formátu PDF :

Protokol o dosažení výsledku: Stáhnout ve formátu PDF :

Pozn.: Správce hesel je Ing. Vjačeslav Usmanov, Ph.D.


Identifikační číslo výstupu/výsledku: TH04010329-V4

Název výstupu/výsledku: Koncové zařízení pro robotické zdění

Druh výstupu/výsledku: Gprot - Prototyp

Termín dosažení výstupu/výsledku: 11 / 2020

Na základě výzkumu byl vyvinout a výroben prototyp 'Koncové zařízení pro robotické zdění'. Zařízení je pracovním nástrojem (grip) pro zednické práce, které zajistí technologické procesy zdění: depaletizace – odebrání kusového prvku včetně zdícího prvku z místa dodávky, kontrola kvality zdícího prvku, nanášení malty/lepidla na zdící prvek, zachycení, přemístění zdícího prvku v prostoru, usazení kusového prvku včetně zdícího prvku na přesnou pozici v konstrukci (podle zadaných souřadnic).

Technická zpráva k výsledku: Stahnout ve formátu PDF :

Vývojový diagram (popis, výkresy, 3D modely, foto a video dokumentace, protokoly): Prohlednout :

Pozn.: Správce hesel je Ing. Vjačeslav Usmanov, Ph.D.


Identifikační číslo výstupu/výsledku: TH04010329-V2

Název výstupu/výsledku: Konstrukce stěny pro výrobu pomocí aditivní technologie

Druh výstupu/výsledku: Gfunk - Funkční vzorek

Termín dosažení výstupu/výsledku: 10 / 2020

Během projektu byl navrhnout a výroben funkční vzorek „Konstrukce stěny pro výrobu pomocí 3D tisku“ v měřítku 1:1. Návrh konstrukce byl proveden za pomocí jednoho z výstupu projektu SW „Stavební 3D tisk“. Vzorek byl posouzen na únosnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům, také byly provedené zatěžovací zkoušky. Tisk 3D stěny probíhal za pomocí dalších výstupů projektu „Technologie stavebního 3D tisku“ speciálně vyvinutou tiskací 3D hlavou ze speciálně vyvinuté stavební 3D hmoty.

Technická zpráva k výsledku: Stahnout ve formátu PDF :

Vývojový diagram (popis, výkresy, 3D modely, foto a video dokumentace, protokoly): Prohlednout :

Pozn.: Správce hesel je Ing. Vjačeslav Usmanov, Ph.D.


Identifikační číslo výstupu/výsledku: TH04010329-V5

Název výstupu/výsledku: Koncové zařízení pro stavební 3D tisk

Druh výstupu/výsledku: Gprot - Prototyp

Termín dosažení výstupu/výsledku: 09 / 2020

Na základě výzkumu byl vyvinout a výroben prototyp 'Koncové zařízení pro stavební 3D tisk' - tiskací 3D hlava. Zařízení je pracovním nástrojem (grip) pro stavební 3D tisk, které zajistí technologické procesy: doprava tiskací hmoty na konec robotického ramene, kontrola kvality tiskací hmoty, kontrola výtoku a tlaku hmoty, kontrola kvality podkladů, usazení stavební tiskací hmoty na přesnou pozici v konstrukci (podle zadaných souřadnic), zarovnání nerovností hmoty.

Technická zpráva k výsledku: Stahnout ve formátu PDF :

Vývojový diagram (popis, výkresy, 3D modely, foto a video dokumentace, protokoly): Prohlednout :

Pozn.: Správce hesel je Ing. Vjačeslav Usmanov, Ph.D.


Identifikační číslo výstupu/výsledku: TH04010329-V11

Název výstupu/výsledku: SW pro robotické malby

Druh výstupu/výsledku: R - Software

Termín dosažení výstupu/výsledku: 5 / 2020

Během projektu byl vyvinut speciální SW, které obsahuje konvertor mezi prostředím BIM přes formát IFC 4.0 do rozhrání průmyslových robotů. SW také bude obsahovat výpočet a optimální rozvržení nanášení malby nebo grafiky na stavební objekty – stěny, příčky, strop. Nanášení barvy se bude provádět robotickým způsobem. Použité materiály pro malbu budou standardně využívané u stavebních dokončovacích prací. SW zajistí optimální výpočet spotřeby barvy, času nanášení malby v několika vrstvách.

Manuál ke stažení: Příručka ARMS (SW "Robotické malby") ve formátu PDF :

Videoprezentace: Video ukázka SW ARMS:

Licence: Licenční podmínky :

SW pro Robotické malby: Aplikace ARMS :

Pozn.: Správce hesel je Ing. Vjačeslav Usmanov, Ph.D.


Identifikační číslo výstupu/výsledku: TH04010329-V9

Název výstupu/výsledku: SW pro aditivní stavební výrobu

Druh výstupu/výsledku: R - Software

Termín dosažení výstupu/výsledku: 4 / 2020

Během projektu byl vyvinut speciální SW, které obsahuje konvertor mezi prostředím BIM přes formát IFC 4.0 do rozhrání průmyslových robotů. SW také obsahuje výpočet a optimální rozvržení nanášení hmoty pro 3D tisk stavebních objektů (nosné stěny a základy). Stavební 3D tisk se bude provádět robotickým způsobem. SW zajistí optimální výpočet pohybu tiskací hlavy, času nanášení hmoty v několika vrstvách a optimální umístění robotické ruky.

Manuál ke stažení: Příručka AR3DS (SW "Aditivní stavební výroba") ve formátu PDF :

Videoprezentace: Video ukázka SW AR3DS:

Licence: Licenční podmínky :

SW pro aditivní stavební výrobu: Aplikace AR3DS :

Pozn.: Správce hesel je Ing. Vjačeslav Usmanov, Ph.D.


Identifikační číslo výstupu/výsledku: TH04010329-V10

Název výstupu/výsledku: SW pro robotické zdění

Druh výstupu/výsledku: R - Software

Termín dosažení výstupu/výsledku: 12 / 2019

Během projektu byl vyvinut speciální SW, které obsahuje konvertor mezi prostředím BIM přes formát IFC 4.0 do rozhrání průmyslových robotů. SW také bude obsahovat výpočet a optimální rozvržení jednotlivých stavebních zdících prvků v jednotném stavebním objektu včetně vazeb, napojení příček na nosné stěny, rozvržení ořezů, výpočet otvorů, optimální umístění robotické ruky. Dosažením tohoto výstupu bude zaručeno zrychlení výstavby a zmenšení mezních nákladů v oblasti projektového řízení.

Manuál ke stažení: Příručka ARSS (SW "Robotické zdění") ve formátu PDF :

Videoprezentace: Video ukázka SW ARSS:

Licence: Licenční podmínky :

SW pro robotické zdění: Aplikace ARSS :

Pozn.: Správce hesel je Ing. Vjačeslav Usmanov, Ph.D.ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb
B482 - Laboratoř pro robotizaci stavebních procesů
Kontakt: vyacheslav.usmanov@fsv.cvut.cz

Copyright © Praha 2022