TH04010329 - Autonomní robotický stavební systém (TAČR - Technologická agentura České republiky)


Hlavní vývojový diagram a harmonogram projektu: Interaktivní harmonogram projektu :


Identifikační číslo výstupu/výsledku: TH04010329-V10

Název výstupu/výsledku: SW pro robotické zdění

Druh výstupu/výsledku: R - Software

Termín dosažení výstupu/výsledku: 12 / 2019

Během projektu bude vyvinuté speciální SW, které bude obsahovat konvertor mezi prostředím BIM přes formát IFC 4.0 do rozhrání průmyslových robotů. SW také bude obsahovat výpočet a optimální rozvržení jednotlivých stavebních zdících prvků v jednotném stavebním objektu včetně vazeb, napojení příček na nosné stěny, rozvržení ořezů, výpočet otvorů, optimální umístění robotické ruky. Dosažením tohoto výstupu bude zaručeno zrychlení výstavby a zmenšení mezních nákladů v oblasti projektového řízení.

Manuál ke stažení: Příručka ARSS (SW "Robotické zdění") ve formátu PDF :

Videoprezentace: Video ukázka SW ARSS:

Licence: Licenční podmínky :

SW pro robotické zdění: Aplikace ARSS :

Pozn.: Správce hesel je Ing. Vjačeslav Usmanov, Ph.D.ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb
B482 - Laboratoř pro robotizaci stavebních procesů
Kontakt: vyacheslav.usmanov@fsv.cvut.cz

Copyright © Praha 2020